Avainsana-arkisto: Laikku

Utopiakaupunkia etsimässä, Search of an Utopian City

Keiden kaupunki -hanke järjestää 19.8.–24.9.2023 taidenäyttelyn Tampereella Kulttuuritalo Laikun galleriassa osoitteessa Keskustori 4. Näyttelyyn valitut taiteilijat on kutsuttu kuvaamaan utopiakaupunkiaan. Alla kerrotaan mukana olevista taiteilijoista.

The Whose City project is organizing an art exhibition in Tampere in Kulttuuritalo Laikku gallery at Keskustori 4 from 19th of August to 24th of September 2023. Selected artists have been invited to describe their utopian city in their artworks. You can find more information about the artists below.

Özgü Gündeşlioğlu on materiaalilähtöinen taiteilija, joka nauttii ajelehtimisesta käsintekemisen prosessissa. Pääasiassa hänen materiaalinsa on keramiikka, mutta myös tekstiili- ja muut savimateriaalit. Hänen teoksensa pyörivät kokeilujen, ajallisuuden, rajapintojen, plastisuuden ja yhteistyökäytäntöjen ympärillä.

Özgü Gündeşlioğlu (she/her) is a material-based artist who enjoys drifting in the crafting process. Mainly ceramic, but also textile and clay materials lead her practice. Her works revolve around experiments, temporality, interfaces, plasticity and collaborative practices.

http://www.ozgugundeslioglu.com


Photo by Gladys Camilo

Minjee Hwang Kim on Soulista kotoisin oleva helsinkiläinen kuvataiteilija ja feministi. ”Uskon pieniin asioihin”, kertoo Minjee Hwang Kim.

Minjee Hwang Kim is a visual artist and feminist from Seoul and based in Helsinki. ’I believe in the small things’ says Minjee Hwang Kim.

https://minjee-hwang-kim.com


Photo by Shia Conlon

Nakurampa-projektin taiteilijat Tuisku Lehto ja Aku Meriläinen. Elokuvantekijä ja valokuvaaja Tuisku Lehto on kiinnostunut kehittämään eettisempää ja feminististä pornoa. Online-seksityötä tekevä mediataiteilija Aku Meriläinen asettuu projektissa esille muunsukupuolisena ja panseksuaalina MS-taudin kanssa elävänä ihmisenä.

The artists of the Nakurampa / Crip Sex Worker project are Tuisku Lehto and Aku Meriläinen. Filmmaker and photographer Tuisku Lehto is interested in developing porn into a more ethical and feminist form. Aku Meriläinen, a media artist who does online sex work in the project, presents themselves as a nonbinary and pansexual person living with Multiple Sclerosis.

https://www.instagram.com/nakurampa/

https://www.instagram.com/kanimuri/


Photo by Tuisku Lehto

Nina Mutik on laaja-alainen taiteilija, joka tekee mm. sarjakuvia, kuvataidetta ja osallistavaa taidetta. Ninan tuotannossa näkyvät vahvasti vähemmistöäänet, queer-aktivismi ja Ninan rakkaus metsään ja kansantaruihin.

Nina Mutik is a wide-ranging artist who makes e.g. comics, visual art and participatory art. Minority voices, queer activism and Nina’s love for the forest and folk tales are strongly visible in Nina’s art.

instagram.com/ninamutik/

https://www.facebook.com/ninamutik

https://www.webtoons.com/en/challenge/nina-mutik-comics/

https://www.patreon.com/ninamutik


Drawing by Nina Mutik

Emmi Nieminen on tamperelainen kuvataiteilija ja sarjakuvataiteilija. Nieminen yhdistelee teoksissaan perinteisiä fyysisiä menetelmiä kuten guassia, akvarellia ja mustelaveerausta digitaalipiirrokseen. Niemisen teoksien aiheet lipuvat ihmisen ja toislajisten suhteissa sekä kommunikaation vaikeudessa. 

Emmi Nieminen is a visual artist and comic artist from Tampere. In her works Nieminen combines traditional methods such as gouache, watercolor and ink with digital drawing. The subjects of Nieminen’s works revolve around the relationship between humans and other species and the difficulty of communication.

https://emminieminen.wordpress.com/


Drawing by Emmi Nieminen

Väinä Räsänen on muunsukupuolinen piirtäjä ja kuvataidekasvattaja. Väinä piirtää pääasiassa lyijykynällä paperille. Viime aikoina 2000-luvun taitteesta nousevat visuaaliset ilmiöt ja muistot ovat kutkutelleet Väinän mielessä ja näyttelyyn tulevat teokset ottavatkin inspiraatiota joistakin sellaisista…

Väinä Räsänen is a nonbinary drawer and art educator. They mostly draw with pencil on paper. Lately, visual phenomena and memories from early 2000 have been titillating in their mind and the works for the exhibition will be heavily inspired by some of those…

https://www.instagram.com/rasavaina/


Drawing by Väinä Räsänen

Sara Hildén -akatemian kymmenennen vuosikurssin 15-16 vuotiaat tekijät unelmoivat teoksissaan kaupungeista, joissa on väriä ja elämää. Kaupungeissa vallitsee sosiaalinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Paikasta toiseen pääsee kätevästi julkisilla kulkuneuvoilla, ja kaupungeissa sijaitsee paljon avoimia ja ilmaisia tiloja nuorten kohtaamiselle.

The 15-16-year-old students of the Sara Hildén Academy art school dream of cities with color and life in their art works. Social equality and anti-discrimination prevail in cities. You could easily get from one place to another by public transport, and there would be many open and free spaces for young people to meet.


Drawing by Siiri Haapio

Jiipu Uusitalo on tamperelainen sarjakuvapiirtäjä. Hänen sarjakuvissaan yhteiskunnallisuus yhdistyy villiin surrealismiin. Utopiakaupunki-näyttelyn teoksissa hän on tehnyt yhteistyötä Tampereen Vanhan Kirkon kanssa.

Jiipu Uusitalo is a comic artist from Tampere. In their works social issues are combined with wild surrealism. In the works of the Utopian City exhibition they have collaborated with the Tampere Old Church.

https://tajukankaankutoja.sarjakuvablogit.com/


Drawing by Jiipu Uusitalo

Tervetuloa elokuussa tutustumaan millaisista kaupungeista nämä ihmiset unelmoivat ja millaista on se elämä, jota näissä utopiakaupungeissa eletään.

You can find out in August what kind of cities these people dream of and what life is like in these Utopian cities.