Om projektet ”Vilkas stad”

Projektet Vilkas stad är ett treårigt projekt som finansieras av stiftelsen Kone med start i början av 2021. Med hjälp av historieforskningens och konstens metoder granskar vi städernas historia i Finland och deras nutid och framtid ur jämställdhets- och rättviseperspektiv. Vi intresserar oss speciellt för stadsplaneringens brytningstid på 1960- och 1970-talen och dåtidens debatter om stadsrum och jämställdhet. Många utvecklingsprocesser som inleddes under dessa decennier påverkar stadsmiljön än idag. Projektets medlemmar är seriekonstnären Tiitu Takalo samt historikerna Ainur Elmgren, Tiina Männistö-Funk och Hanna Tyvelä.

Tiina Männistö-Funk är akademiforskare, docent i teknikhistoria vid Åbo universitet och projektledare för Vilkas stad. Hon disputerade 2014 i Finlands historia och har därefter fokuserat i synnerhet på stadstrafikens och stadsrummets historia. I detta projekt forskar hon främst i medborgarrörelsernas och aktivisternas verksamhet och ställningstaganden i frågor om stadsrummet under 1960–1980-talen.

Tiina Männistö-Funk, 2020. Foto: Sanna Heikintalo

Tiitu Takalo är seriekonstnär från Tammerfors. Hon är fascinerad av historia och har behandlat det förflutna i sina verk, såsom Minä, Mikko ja Annikki (”Jag, Mikko och Annikki”, Suuri Kurpitsa 2014) och Ottopoikia ja työläistyttöjä med manus av Pauli Kallio (”Fostersöner och arbetarflickor”, Vapriikki 2011; översatt till engelska som Foster Sons and Cotton Girls) i samarbete med Tammerfors muséer. Två av Takalos verk har översatts till svenska: I ringen och Slåss som en tjej, utgivna av Optimal Press 2008 och 2010. Takalo har mottagit följande utmärkelser: Statspriset för seriekonst, Sarjakuva-Finlandia-priset, Tammerfors stads litteraturpris samt Finlands serieförenings Träskallehatt för sitt livsverk. Tiitu Takalo deltar i projektet Vilkas stad som seriekonstnär.

Tiitu Takalo. Foto: Emilia Anundi

Ainur Elmgren är docent i nordisk historia vid Åbo Akademi. Hon disputerade 2008 i historia vid Lunds universitet och har därefter deltagit i flera idéhistoriska och begreppshistoriska projekt vid Helsingfors universitet. Hon är verksam som universitetslärare i historiedidaktik och samhällslära vid Uleåborgs universitet. I projektet Vilkas stad forskar hon hur olika aktörer under stadsplaneringens brytningstid på 1960-, 1970- och 1980-talen använde visuell kultur, exempelvis skämtteckningar, för att lyfta fram missförhållanden och ojämlikheter i stadsrummet och måla upp rädslor och förhoppningar inför framtiden.

Ainur Elmgren. Foto: Warda Ahmed

Hanna Tyvelä är doktorand i historia vid Tammerfors universitet. Hennes doktorsavhandling behandlar välfärdsstaten Finlands arkitektur under 1900-talet. I hennes forskningsintressen ingår arkitekturens sociala betydelser, jämställdhetsutvecklingens historia och genusperspektiv på arkitektyrket.

Hanna Tyvelä. Foto: Niko Tampio