Keiden kaupunki -hanke

Keiden kaupunki -hanke on Koneen Säätiön rahoittama kolmivuotinen hanke, joka käynnistyi vuoden 2021 alussa. Tarkastelemme suomalaisten kaupunkien historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta historiantutkimuksen ja taiteen keinoin. Meitä kiinnostavat erityisesti kaupunkirakentamisen murrosaika 1960–1970-luvuilla sekä siihen liittyneet keskustelut kaupunkitilasta ja tasa-arvosta. Monet tuolloin alkaneet kehityskulut vaikuttavat kaupunkiympäristössä yhä. Hankkeessa ovat mukana sarjakuvataitelija Tiitu Takalo sekä historiantutkijat Ainur Elmgren, Tiina Männistö-Funk ja Hanna Tyvelä.

Tiina Männistö-Funk on akatemiatutkija ja tekniikan historian dosentti Turun yliopistossa ja Keiden kaupunki -hankkeen johtaja. Hän on väitellyt tohtoriksi Suomen historiasta vuonna 2014 ja keskittynyt sen jälkeen erityisesti kaupunkiliikenteen ja kaupunkitilan historiaan. Tässä hankkeessa hän tutkii erityisesti kansalaisliikkeiden ja aktivistien toimintaa ja kannanottoja kaupunkitilaa koskevissa kysymyksissä 1960–1980-luvuilla.

Tiina Männistö-Funk. Kuva: Sanna Heikintalo

Tiitu Takalo on tamperelainen sarjakuvataiteilija. Hän on innostunut historiasta ja on käsitellyt menneisyyttä teoksissaan Minä, Mikko ja Annikki (Suuri kurpitsa 2014) ja Pauli Kallion käsikirjoittamassa Ottopoikia ja työläistyttöjä -sarjakuvateoksessa (Vapriikki 2011), joka syntyi yhteistyössä Tampereen museoiden kanssa. Muita Takalon teoksia ovat mm. Memento mori (WSOY 2020) ja Tuuli ja myrsky (Suuri kurpitsa 2009). Takalo on palkittu Sarjakuvataiteen valtionpalkinnolla, Sarjakuva-Finlandialla, Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnolla ja Puupäähattu-elämäntyöpalkinnolla. Keiden kaupunki -hankkeessa Takalo toimii sarjakuvapiirtäjänä.

Tiitu Takalo. Kuva: Emilia Anundi

Ainur Elmgren on Pohjoismaiden historian dosentti Åbo Akademissa. Hän on väitellyt historian tohtoriksi vuonna 2008 Lundin yliopistolla. Siitä lähtien hän on toiminut lukuisissa aatehistorian ja käsitehistorian tutkimushankkeissa Helsingin yliopistolla sekä historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan yliopisto-opettajana Oulun yliopistolla. Keiden kaupunki-hankkeessa hän tutkii, miten visuaalisen kulttuurin kautta käsiteltiin kaupunkitilan epäkohtia ja epätasa-arvoisuuksia, sekä tulevaisuuteen liittyviä toiveita ja pelkoja, joita 1960-1970-lukujen murrosaika herätti (esimerkiksi pilakuvissa).

Ainur Elmgren. Kuva: Warda Ahmed

Hanna Tyvelä tekee Tampereen yliopistossa historian alan väitöskirjaa 1900-luvun suomalaisen hyvinvointivaltion arkkitehtuurista. Tutkimuskiinnostuksen kohteita ovat arkkitehtuurin sosiaaliset merkitykset, tasa-arvokehityksen historia ja sukupuolen merkitys arkkitehdintyössä.

Hanna Tyvelä. Kuva: Niko Tampio